گزارش گیری voip

گزارش گیری سیستم VoIP

آموزش گزارش گیری در سیستم DeVoIP

این سامانه دارای گزارش گیری براساس تاریخ شمسی می باشد .

شما بدون اینکه تاریخی را وارد نمایید کلید جستجو را نشان دهد .( این جستجو تا 30 روز گذشته را نشان میدهد )

چنانچه تاریخ سیستم شما سال 2000 را نمایش میدهد با شرکت تماس حاصل فرمایید .

callerID Number = تماس گیرنده (مبدا)

Destination =(مقصد) جواب دهنده

در اینجا تعداد تماس هایی که  بین بازه تاریخی 1 تا 23 آذر ماه 95 داخلی 104 برقرار کرده را میتوانید ببینید.

و میخواهیم ببینیم چه داخلی هایی به شماره 65613008 تماس گرفته اند و یا تماس مربوطه را گوش کنیم .

در قسمت سمت راست گزارش گیری میتوانید با زدن تیک csv file  خروجی اکسل گرفته   و با زدن تیک call graph  گراف مربوط به تماس ها را در روز های مختلف مشاهده نمایید .