شرکت عصر ارتباط کاویان

در سال 86 فعالیت خود را در زمینه تولید آنتن های مخابراتی آغاز نموده و هم اکنون 10% از سهم بازار را به خود اختصاص داده است . در حال حاضر این شرکت 60% از محصولات خود را به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر مینماید .
در سال 89 جهت توسعه صادرات شعبه دوم را در کشور ترکیه ( منطقه آزاد استانبول ) راه اندازی نموده است .

از سال 93 شرکت تحقیقات خود را بر روی سیستم های تلفنی مبتنی بر ویپ ( Voip ) آغار نموده و در سال 95 اقدام به تولید این سیستم ها نموده است .

 مهندس دولت آبادی
 
کارشناس فروش

 مهندس کریمی
 
کارشناس ارشد سیستم تلفنی