freepbx backup

Freepbx Backup

Backup & Restore در سیستم DeVoIP

از منوی admin  به قسمت  backup & restore  رفته و یکی  از روش های بک آپ گیری را مشخص نمایید.

ساده ترین راه بک آپ گرفتن از طریق backup wizard  می باشد و راه دیگر از طریق بک آپ دستی می باشد .

Backup wizard  

  • مرحله اول : یک نام و یک توضیحات

  • مرحله دوم : در این مرحله مشخص میکنید این backup  روزی یکبار (nightly) ، هفتگی (weekly)یا ماهانه(monthly) سر یک ساعت مشخص اجرا شود ، در قسمت ماهیانه شما تاریخ ماه مورد نظر را نیز مشخص مینمایید .

  • مرحله سوم :

پیشنهاد میشود که قسمت voicemails و call recordings را غیر فعال کنید که از حجم بالایی برخوردار است .

  • مرحله چهارم : انتخاب یک ایمیل

  • مرحله پنجم : این مرحله یک سرور دیگر را برای ذخیره بک آپ انتخاب میکنید در غیر اینصورت این مرحله را غیر فعال نگهدارید .

بعد از ساخت شما میتوانید با زدن کلید زیر بک آپ را هم اکنون اجرا کنید :

پیشنهاد میکنیم بعد از انجام دادن آخرین تغییرات یک backup  از سیستم گرفته  و دانلود کنید بر روی سیستم خود تا چانچه دچار مشکل شدید مانند زیر Restore  کنید.

شما از این قسمت میتوانید backup  سیستم را دانلود نمایید .

همچنین آدرس دانلود فایل backup  در آدرس زیر می باشد :

/var/spool/asterisk/backup/

Restore  

شما از این قسمت میتوانید وارد پنل Restore شوید .

بر روی گزینه browse  کلیک کنید و سپس فایل backup  را از سیستم خود  انتخاب و restore  را بزنید .

چنانچه فایل backup  شما داخل خود سرور می باشد مانند شکل زیر عمل کنید :