مشخصات فنیIP PBX DV-14016IP PBX DV-14416IP PBX DV-10816IP PBX DV-18016
تعداد پورت FXO4408
تعداد پورت FXS0480
پشتیبانی از فکسبلهبلهخیربله
حافظه داخلی 16 گیگابایتبلهبلهخیربله
قابلیت افزایش حافظهبلهبلهخیربله
منشی تلفنی هوشمندبلهبلهخیربله
PBXFree PBX 13Free PBX 13Free PBX 13Free PBX 13
RAM1 گیگابایت1 گیگابایت1 گیگابایت1 گیگابایت
CPU

A 1.2Ghz 64-bit quad-core Arm v8

A 1.2Ghz 64-bit quad-core Arm v8

A 1.2Ghz 64-bit quad-core Arm v8

A 1.2Ghz 64-bit quad-core Arm v8

مشخصات فنیIP PBX DV-24016IP PBX DV-24416IP PBX DV-20816IP PBX DV-28016
تعداد پورت FXO4408
تعداد پورت FXS0480
پشتیبانی از فکسبلهبلهخیربله
حافظه داخلی 16 گیگابایتبلهبلهخیربله
قابلیت افزایش حافظهبلهبلهخیربله
منشی تلفنی هوشمندبلهبلهخیربله
PBXFree PBX 13Free PBX 13Free PBX 13Free PBX 13
RAM4 گیگابایت4 گیگابایت4 گیگابایت4 گیگابایت
CPU

Intel Atom x5 Z8350 processor  64bit up-to 1.92Ghz

Intel Atom x5 Z8350 processor  64bit up-to 1.92Ghz

Intel Atom x5 Z8350 processor  64bit up-to 1.92Ghz

Intel Atom x5 Z8350 processor  64bit up-to 1.92Ghz