سامانه نوبت دهی (رزرو) تلفنی

1,500,000 تومان

قابليت هاي نرم افزار نوبت دهي تلفن گويا :

–         دادن اولین نوبت از تخصص انتخاب شده  ویا نوبت خالی در تاریخ های دیگر

–         نوبت دهی ۲۴ ساعته بدون نیاز به اپراتور

–         ذخیره شماره تلفن تماس گیرنده

–         امکان گزارش گیری

–         نمایش Caller Id تماس گیرنده

–         تعیین تعداد نوبت های پذیرش

–         دریافت شماره تلفن یا شماره کد ملی 

–         دادن كد رهگيري به شخص تماس گیرنده

توضیحات

قابليت هاي نرم افزار نوبت دهي تلفن گويا :

–         دادن اولین نوبت از تخصص انتخاب شده  ویا نوبت خالی در تاریخ های دیگر

–         نوبت دهی ۲۴ ساعته بدون نیاز به اپراتور

–         ذخیره شماره تلفن تماس گیرنده

–         امکان گزارش گیری

–         نمایش Caller Id تماس گیرنده

–         تعیین تعداد نوبت های پذیرش

–         دریافت شماره تلفن یا شماره کد ملی 

–         دادن كد رهگيري به شخص تماس گیرنده